Privacy Reglement

 

Gegevensregistratie van bezoekers

Als u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver de domeinnaam van de server van waaruit is ingelogd. Als u geen eigen domeinnaam heeft, dan herkennen wij slechts de domeinnaam van uw provider. Verder kunnen wij geen gegevens van een bezoeker achterhalen, tenzij informatie door de bezoeker zelf aan ons wordt verstrekt door middel van bijvoorbeeld het zenden van een e-mail.

Crazie Kidz verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: versturen van door u aangevraagde informatie, klachtafhandeling, informatievoorziening (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, e-mail of per telefoon). U kunt sparen voor punten bij Crazie Kidz, ook hier bewaren we uw gegevens voor.

Gegevensverstrekking aan derden: Crazie Kidz gebruikt aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Zij verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de verstrekker van de gegevens.

 

Geaggregeerde gegevens

Crazie Kidz kan achterhalen welke pagina’s van de website worden geraadpleegd en hoeveel keer deze pagina’s worden geraadpleegd. Er kan echter geen enkele relatie worden gelegd tot personen of bedrijven die deze pagina’s raadplegen.

 

Beveiliging van gegevens

Het verstrekken van informatie en/of persoons- en bedrijfsgegevens via deze website geschiedt geheel voor rekening en risico van de verstrekker. Weliswaar zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, echter een 100% garantie tegen ‘computer-inbraak’ kunnen wij helaas niet verstrekken.

 

Hyperlinks

Indien u via deze site gebruik maakt van een hyperlink naar een andere website, dan vervallen de bepalingen van dit reglement aangezien Crazie Kidz niet weet hoe met gegevens op andere websites wordt omgegaan. Een en ander is dan ook voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat in uw computer wordt opgeslagen indien u bepaalde onderdelen van onze website bezoekt. Onze site maakt geen gebruik van cookies.

 

Inzage

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via info@craziekidz.nl